Plànol d’establiments

Planta carrer

Planta baixa